Странностите в JavaScript

Bizarre in JS

JavaScript, понякога е доста отзивчив, а понякога доста нетърпим. В тази статия ще ви покажа доста, на кратко някой от най-извесните странни поведения на JavaScript.

Всичко е обект

Като изключим примитивните типове в JavaScript, които се явяват като наследници на Object и от там идва леко объркване. И от тук разбира се веднага бихте си помислили, че всичко е обект с изключение на типът null, да, ама грешите, дори типът null e обект.

typeof null; // return Оbject

Но въпреки това за типът null, тази дефиниция има тотална липса на логика.

null instaceof Object; // return false

Така, че null е обект, но също и не е обект.

Undefined е defined

Колкото и да е странно за undefined, макар и да е ключова дума в JavaScript, може да бъде напълно дефинирана.

var hello;
hello == undefined; // return true

Всичко до тук е добре, но има и един момент в който не решаваме да присвойм стойност undefined.

undefined = "Hello";
var hello;
hello == undefined; // return false 

Въпреки, че сме присвоили стойност на нашата променлива след сравнение с undefined и получаваме резултат falsе. За това нещо обяснението е, че преди това сме присвоили стойност на undefined.

NaN e число

Предполагам помните абсурдният случай със типът null. Нещо още по-странно е, че NaN, което означава "Not a Number" в JavaScript е число.

typeof NaN; // return Number
NaN === NaN; // return false
"Hello Word!" === NaN; // return false
isNaN("Hello Word!"); // return true

Math.min() > Math.max()

Tова е също доста абсурдно. Най-простото обяснение на този доста абсурден случай е, че Math.min() връща "+ безкрайност", а Маth.max() връща "– безкрайност".

Math.max() > Math.min(); // return false

Заместване в низовете

Ако си мислите, че методът replace, адекватно замества всички търсени символи, жестоко се лъжете. Методът replace замества във даденият низ само първият намерен символ, а не всички.

"Gosho".replace("o", "e"); // return "Gesho" 

За щастие ако използваме добрите стари регулярни изрази, нямаме този проблем.

"Gosho".replace(/[o]/g, "e"); // return "Geshe" 

Методът Length

Някои стойности по подразбиране също могат да бъдат малко подвеждащи. Да кажем, че дължината на Function по подразбиране е 1, докато дължината на Function прототипа е 0.

var a = Function.length; // return 1
var b = new Funtion().length; // return 0 

Математически операции

JavaScript не е език на който можете да разчитате за точни сметки.

var a = 111111111111111110000 + 1111; // return 111111111111111110000
var b = 0.8 - 0.6; // return 0.20000000000000007

Заключение

За мое съжаление в тази статия ви показах само част от лошите страни на JavaScript, но макар и JavaScript да има и лоши страни това не означава, че не трябва да го използвате. Надявам се някой път да разгледаме добрите и интересните страни на JavaScript.

Ivan Ivanov profile picture
Ivan Ivanov

I have many years experience of technical backhround as web developer with solid experience with .NET Platform, Node.js Stack and Python. I develop my interests in Back-End development with ASP.NET Stack and Docker for run it, usually I using Linux for my development wokstation.

Instagram