IIS и ASP.NET на Windows 10 с Docker

IIS and ASP.NET on Windows 10 with Docker

Ако използвате Windows 10 Pro или Windows 10 Enterprise, тогава без проблем можем да използваме Windows Nano Server и Windows Server Core, без да създаваме виртуална машина с Windows Server 2016, ние ще използваме IIS върху Windows Server Core използвайки новата технология на Microsoft - Windows Containers и Docker.

Най напред трябва да имаме инсталиран Docker на нашата Windows 10 машина. В този материал от MSDN е доста добре описан процеса на инсталиране и конфигуриране на Docker върху Windows 10.

Microsoft ни дава две нови версии на Windows Server: Server Core и Nano Server. Nano Server е минимална ос която има единственo PowerShell и ние върху нея не можем да инсталираме никакви msi или exe програми.

docker run

Нека да започнем, трябва да си отворим един PowerShell и да си стартираме Docker, след което да изпълним следното:

PS C:\Users\csyntax\Documents\SampleProject> docker run -ti microsoft/windowsservercore cmd

Ако това е първо стартиране на Windows Server Core, ще трябва да се изтеглят около 4GB пакети. След като всичко се е изпълнило и нямаме никакви грешки, вече имаме напълно функционален Windows Server Core, работещ върху нашият Windows 10 и използвайки Hyper-V за нашият контейнер.

Dockerfile за .NET

Да речем, че имаме съществуващ ASP.NET проект и искаме да го пуснем на Docker под нашият Windows контейнер. За това нека си създадем Dockerfile за нашият проект и да го пуснем върху IIS.

За да сме сигурни, че получаваме само един слой за .NET и ASP.NET, които ще използваме ; за да ги разделим.

FROM microsoft/iis:10.0.14393.206
SHELL ["powershell"]
RUN Install-WindowsFeature NET-Framework-45-ASPNET ; Install-WindowsFeature Web-Asp-Net45
EXPOSE 80

След като сме си създали нашият Dockefile, спокойно вече можем да го изпълним в PowerShell:

PS C:\Users\csyntax\Documents\SampleProject> docker build -t iis .

Ако нямаме никакви проблеми ще получим следното или подобен резултат:

Sending build context to Docker daemon 2.048 kB 
Step 1/5 : FROM microsoft/iis:10.0.14393.206 
 ---> e4525dda8206
Step 2/5 : SHELL powershell 
 ---> Running in 367d5890f81e
 ---> a30ac5167e6c
Removing intermediate container 367d5890f81e 
Step 3/5 : RUN Install-WindowsFeature NET-Framework-45-ASPNET ;   Install-WindowsFeature Web-Asp-Net45 
 ---> Running in e87db5ce5678
Success Restart Needed Exit Code   Feature Result 
------- -------------- ---------   --------------
True  No       Success    {ASP.NET 4.6}
True  No       Success    {Application Development, ASP.NET 4.6,... 

Малко редакции по Dockerfile

След като сме си създали нашият Dockerfile и всичко е наред, трябва да направим малко редакции относно стартирането и изпълнението на нашият проект. Стандартно като сме си инсталирали IIS, с него идва и application pool както и "Default Web Site" който ще премахнем и ще качим нашият ASP.NET сайт.

FROM microsoft/iis:10.0.14393.206
SHELL ["powershell"]
RUN Install-WindowsFeature NET-Framework-45-ASPNET ; \ Install-WindowsFeature Web-Asp-Net45
COPY SampleProject SampleProject 
RUN Remove-WebSite -Name 'Default Web Site'
RUN New-Website -Name 'SampleProject' -Port 80 -PhysicalPath 'C:\csyntax\Documents\SampleProject' -ApplicationPool '.NET v4.5'
EXPOSE 80
CMD ["ping", "-t", "localhost"]

И накрая за да логваме всичко ще добавим и тези редове към Dockerfile:

CMD Write-Host IIS Started... ; \ 
  while ($true) { Start-Sleep -Seconds 3600 }

Docker изображение

Вече можем да си направим и изпълнимо изображение за Docker.

PS C:\Users\csyntax\Documents\SampleProject> docker build -t sampleproject .

Използваме -p 80:80 за да пуснем IIS на порт 80.

PS C:\Users\csyntax\Documents\SampleProject> docker run --name sample -d -p 80:80 sampleproject

Веднъж пуснат нашият контейнер, ни е нужен ни е само IP адресът му за да го отворим в браузъра.

PS C:\Users\csyntax\Documents\SampleProject> docker inspect --format="{{.NetworkSettings.Networks.nat.IPAddress}}" sample

Какво направихме?

 • Стартирахме Windows Server Core на Windows 10
 • Използваме Hyper-V за виртуализация на процеса
 • Стартирахме ASP.NET приложение върху IIS използвайки Docker
Ivan Ivanov profile picture
Ivan Ivanov

I have many years experience of technical backhround as web developer with solid experience with .NET Platform, Node.js Stack and Python. I develop my interests in Back-End development with ASP.NET Stack and Docker for run it, usually I using Linux for my development wokstation.

Instagram