Полезни плъгини за Atom

Полезни плъгини за Atom

Доста хора ме питат за добри плъгини за Atom, които да улесняват писането на код и въобще употребата на Atom. Тук бих искал да споделя някои от плъгините, които изполавам и ми помагат значително. Смятам, че изброените по-долу пакети превръщат Atom в прекрасно IDE.

Linter

Linter

linter-eslint

Linter за JavaScript синтаксис. Ако искате да използвате специфична конфигурация за вашия Linter, просто си създайте .eslintrc.json в главната директория на вашия проект и след това направете вашите настройки там.

{
  "env": {
    "es6": true,
    "node": true
  },
  "extends": "eslint:recommended",
  "rules": {
    "indent": [
      "error",
      4
    ],
    "no-console":"off",
    "linebreak-style": [
      "error",
      "windows"
    ],
    "quotes": [
      "error",
      "single"
    ],
    "semi": [
      "error",
      "always"
    ]
  }
}

autocomplete-project-paths

Аutocomplete е подходящ плъгин за подръжка на пътищата във вашия проект. Само започнете с ./ и продължете да навигирате.

autocomplete-project-paths

Script

Изпълнение на скриптови файлове директно в Atom (подобно на Sublime). Перфектен за работа с JavaScript и Python.

Script

Ivan Ivanov profile picture
Ivan Ivanov

I have many years experience of technical backhround as web developer with solid experience with .NET Platform, Node.js Stack and Python. I develop my interests in Back-End development with ASP.NET Stack and Docker for run it, usually I using Linux for my development wokstation.

Instagram